Çevre Politikası

ÇELİKYAY olarak üretim ve faaliyetlerimizde; sürekli iyileşme ve ekip çalışması stratejisi doğrultusunda “çevre koruma, çalışanların sağlık ve güvenliği, regülâsyonlara uyum ve çevre kirlenmesinin önlenmesi” konularında duyarlı olduğumuzu taahhüt ederiz.
Bu taahhütlerimize erişim aşağıda sıralanan temellere dayandırılmıştır.

 • Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Yönetimi’ni temel değerler alarak; çevre kirliliğinden sakınımda, sağlık ve iş tehlikelerinin eliminasyonunda kararlı olmak,
 • Yönetimin desteği ve çalışanların katılımı, teşviki ile çevre, sağlık ve iş güvenliği iyileştirmelerinde liderlik uygulaması,
 • Çevre dostu, güvenli ve verimli üretim metot ve proseslerin kullanımı ve geliştirilmesi


PRENSİPLERİMİZ

 • Çevre koruma şirket temel esaslarımızdandır. Bizim için ürünün kalitesinin yanı sıra çevre koruma da önemlidir.
 • Çevresel etkilerin azaltılması, kaynakların ekonomik kullanımı, arıza/kaza durumlarının azaltılması ve bunların etkilerinin en aza indirilmesini isteriz.
 • Sürekli iyileştirme prosesleri ile faaliyetlerimizin çevre ve işçi sağlığı, iş güvenliği üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini azaltmaya çalışırız.
 • Çevre yönetmeliklerine uyarız.
 • Ekonomikliğin yanı sıra çevre ve iş güvenliği için uygun teknolojiyi tercih ederiz.
 • ISO–14001, Standardı esas alınarak sistematik yapılaşmayı desteklemekteyiz. Bu sistemlerin etkinlik değerlendirmelerini yaparak sürekli iyileşme için çalışma yapmayı hedefledik.
 • Tedarikçilerimizin çevre ve iş güvenliğine önem vermelerini isteriz, müşterek çalışmayı destekleriz.
 • Sosyal çevremiz ve çalışanlarımız ile iletişim içinde olmayı sağlarız.